به نقل گلچین نیوز : رئیس حوزه هنری کهگیلویه وبویراحمد گفت: نماهنگ قاب عکس در حوزه هنری استان تولید شد. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


رئیس حوزه هنری کهگیلویه وبویراحمد گفت: نماهنگ قاب عکس در حوزه هنری استان تولید شد.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز