به نقل گلچین نیوز : ماموران انتظامی شهرستان دلیجان یک کامیون یخچال دار را توقیف کردند. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


ماموران انتظامی شهرستان دلیجان یک کامیون یخچال دار را توقیف کردند.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز