به نقل گلچین نیوز : رئیس سازمان جهاد کشاورزی این استان گفت: توسعه گیاهان دارویی در ۱۵۰۰ هکتار از اراضی کهگیلویه و بویراحمد در دستور کار جهاد کشاورزی است. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


رئیس سازمان جهاد کشاورزی این استان گفت: توسعه گیاهان دارویی در ۱۵۰۰ هکتار از اراضی کهگیلویه و بویراحمد در دستور کار جهاد کشاورزی است.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز