به نقل گلچین نیوز : مدیر امور آب و فاضلاب تالش از توسعه شبکه آبرسانی این شهرستان خبر داد. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


مدیر امور آب و فاضلاب تالش از توسعه شبکه آبرسانی این شهرستان خبر داد.


خبرگزاری گلچین نیوز