به نقل گلچین نیوز : صباحی‌فرد گفت: امروز در همه زمینه ها در لبه فناوری روز دنیا قرار داریم و این توانمندی ها ما را در پاسخ به هر گونه تهدید از سوی دشمنان قرار داده است. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


صباحی‌فرد گفت: امروز در همه زمینه ها در لبه فناوری روز دنیا قرار داریم و این توانمندی ها ما را در پاسخ به هر گونه تهدید از سوی دشمنان قرار داده است.


خبرگزاری گلچین نیوز