به نقل گلچین نیوز : رئیس ستاد انتخابات استان یزد گفت: اخذ رای در شهرها تا ساعت ۲ بامداد تمدید شد. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


رئیس ستاد انتخابات استان یزد گفت: اخذ رای در شهرها تا ساعت ۲ بامداد تمدید شد.


خبرگزاری گلچین نیوز