به نقل گلچین نیوز : سردار فدوی گفت: ملت ما در دهه اول انقلاب اسلامی ثابت کرد قدرت دفاع دارد، از دهه دوم انقلاب اسلامی، دنیا کم کم فهمید ملتمان قدرت بازدارندگی دارد. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


سردار فدوی گفت: ملت ما در دهه اول انقلاب اسلامی ثابت کرد قدرت دفاع دارد، از دهه دوم انقلاب اسلامی، دنیا کم کم فهمید ملتمان قدرت بازدارندگی دارد.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز