به نقل گلچین نیوز : رئیس کل دادگستری گلستان از رسیدگی به سه پرونده مربوط به تخلفات بانکی در دادسرای مرکز استان خبر داد. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


رئیس کل دادگستری گلستان از رسیدگی به سه پرونده مربوط به تخلفات بانکی در دادسرای مرکز استان خبر داد.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز