به نقل گلچین نیوز : معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی مازندران ضوابط و مقررات جذب سرباز امریه در سازمان های دولتی را تشریح کرد. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی مازندران ضوابط و مقررات جذب سرباز امریه در سازمان های دولتی را تشریح کرد.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز