به نقل گلچین نیوز : جلسه روسای کمیته‌های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا روز پنج شنبه در حضور رئیس جمهور برگزار شد. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


جلسه روسای کمیته‌های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا روز پنج شنبه در حضور رئیس جمهور برگزار شد.


خبرگزاری گلچین نیوز