به نقل گلچین نیوز : عبدخانی از تشدید نظارت‌ها بر بازار فروش و توزیع مرغ در ایلام خبر داد و گفت: با هرگونه تخلف برخورد جدی می‌شود. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


عبدخانی از تشدید نظارت‌ها بر بازار فروش و توزیع مرغ در ایلام خبر داد و گفت: با هرگونه تخلف برخورد جدی می‌شود.


خبرگزاری گلچین نیوز