به نقل گلچین نیوز : به گزارش خبرنگار مهر، محمد دهقانی فیروزآبادی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در خصوص تزریق دوز دوم واکسن کرونا در استان اظهارکرد: محموله واکسن چینی و ایرانی وارد استان شده و افراد برای تزریق منتظر تماس و پیامک همکاران ما باشند. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دهقانی فیروزآبادی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در خصوص تزریق دوز دوم واکسن کرونا در استان اظهارکرد: محموله واکسن چینی و ایرانی وارد استان شده و افراد برای تزریق منتظر تماس و پیامک همکاران ما باشند.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز