به نقل گلچین نیوز : به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جعفر صادقی با بیان این‌که تاکنون یک میلیون و ۲۲۷ هزار و ۶۸۶ دز واکسن کرونا در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد تزریق شده است، اظهار کرد: واکسیناسیون بر اساس گروه سنی مورد تأیید وزارت بهداشت در مناطق تحت پوشش این دانشگاه در […]

به نقل گلچین نیوز :

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جعفر صادقی با بیان این‌که تاکنون یک میلیون و ۲۲۷ هزار و ۶۸۶ دز واکسن کرونا در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد تزریق شده است، اظهار کرد: واکسیناسیون بر اساس گروه سنی مورد تأیید وزارت بهداشت در مناطق تحت پوشش این دانشگاه در حال انجام است.

وی ادامه داد: هر هفته در سه مرحله واکسن به دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال و در بین مراکز واکسیناسیون توزیع می‌شود.

مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد اضافه کرد: در حال حاضر افراد ۴۵ سال به بالا واکسینه می‌شوند و سایر گروه‌های سنی بالاتر که تاکنون واکسینه نشده‌اند نیز می‌توانند برای دریافت واکسن مراجعه کنند.

وی بیان کرد: از یک میلیون و ۲۲۷ هزار و ۶۸۶ دز واکسن تزریق شده، ۹۶۷ هزار و ۲۸۵ نفر دز اول و ۲۶۱ هزار و ۴۰۶ نفر نیز هر دو دز واکسن را دریافت کرده‌اند.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز