به نقل گلچین نیوز : سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت: آمار بستری‌های مشکوک به کرونا در استان همچنان در حال افزایش است. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت: آمار بستری‌های مشکوک به کرونا در استان همچنان در حال افزایش است.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز