به نقل گلچین نیوز : مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد گفت: این استان جایگاه سوم شاخص توسعه یافتگی فاوا (IDI) همراه با بهبود مستمر امتیاز را کسب کرده است. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد گفت: این استان جایگاه سوم شاخص توسعه یافتگی فاوا (IDI) همراه با بهبود مستمر امتیاز را کسب کرده است.


خبرگزاری گلچین نیوز