به نقل گلچین نیوز : شاهرود – ایرنا – ۱۲۰ رزمنده به نمایندگی از ۱۴ هزار رزمنده شاهرود در هشت سال دفاع مقدس روز سه شنبه با حضور مسوولان شهرستان و رعایت شیوه نامه های بهداشتی تجلیل شدند.(عکس:ابوالقاسم تیموری) [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :

شاهرود – ایرنا – ۱۲۰ رزمنده به نمایندگی از ۱۴ هزار رزمنده شاهرود در هشت سال دفاع مقدس روز سه شنبه با حضور مسوولان شهرستان و رعایت شیوه نامه های بهداشتی تجلیل شدند.(عکس:ابوالقاسم تیموری)

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز