به نقل گلچین نیوز : ۱۳۶۹ کاندیدای انتخابات شورای شهر در مازندران تایید صلاحیت شدند. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


۱۳۶۹ کاندیدای انتخابات شورای شهر در مازندران تایید صلاحیت شدند.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز