به نقل گلچین نیوز : ۱۰ پروژه عمرانی و طرح اقتصادی در شهرستان چرداول به مناسبت هفته دولت افتتاح شد و به بهره برداری رسید. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


۱۰ پروژه عمرانی و طرح اقتصادی در شهرستان چرداول به مناسبت هفته دولت افتتاح شد و به بهره برداری رسید.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز