به نقل گلچین نیوز : شش طرح دریایی و بندری فردا پنج شنبه در ارتباط تصویری با رئیس جمهور در هرمزگان به بهره برداری می‌رسد. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


شش طرح دریایی و بندری فردا پنج شنبه در ارتباط تصویری با رئیس جمهور در هرمزگان به بهره برداری می‌رسد.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز