به نقل گلچین نیوز : روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل برنامه واکسیناسیون امروز چهارشنبه ۳۱ شهریور را اعلام کرد. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل برنامه واکسیناسیون امروز چهارشنبه ۳۱ شهریور را اعلام کرد.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز