به نقل گلچین نیوز : خسارات وارده به زیستگاه و تلفات احتمالی حیات وحش در چوبر شفت بررسی دقیق و کارشناسی می‌شود. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


خسارات وارده به زیستگاه و تلفات احتمالی حیات وحش در چوبر شفت بررسی دقیق و کارشناسی می‌شود.


خبرگزاری گلچین نیوز