به نقل گلچین نیوز : روستای بازخانه در فاصله ۸ کیلومتری جنوب غربی شهر بجنورد و در دره باز خانه قرار دارد. این روستا دارای درختان کهنسال و در هم تنیده گیلاس و گردو است. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


روستای بازخانه در فاصله ۸ کیلومتری جنوب غربی شهر بجنورد و در دره باز خانه قرار دارد. این روستا دارای درختان کهنسال و در هم تنیده گیلاس و گردو است.


خبرگزاری گلچین نیوز