به نقل گلچین نیوز : معاون اول رئیس جمهور گفت: سهم ایران از تولید نفت جهانی به ۴ درصد رسیده است. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


معاون اول رئیس جمهور گفت: سهم ایران از تولید نفت جهانی به ۴ درصد رسیده است.


خبرگزاری گلچین نیوز