به نقل گلچین نیوز : سخنگوی کمیسیون شورا‌های مجلس گفت: در حوزه کمبود‌های حوزه مدیریت بحران رسیدگی‌های قانونی در دستور کارمان قرار خواهد گرفت. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


سخنگوی کمیسیون شورا‌های مجلس گفت: در حوزه کمبود‌های حوزه مدیریت بحران رسیدگی‌های قانونی در دستور کارمان قرار خواهد گرفت.


خبرگزاری گلچین نیوز