به نقل گلچین نیوز : فرمانده انتظامی شهرستان بابل از شناسایی و دستگیری عوامل نزاع و درگیری و عامل قتل در مراسم عروسی خبر داد. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


فرمانده انتظامی شهرستان بابل از شناسایی و دستگیری عوامل نزاع و درگیری و عامل قتل در مراسم عروسی خبر داد.


خبرگزاری گلچین نیوز