به نقل گلچین نیوز : امیر عباس محمدی کوشکی در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح فرمول موفقیت ژنتیکی که توسط آرین اکبری ایجاد شده پرداخت و اظهار کرد: این فرمول به عنوان طرح‌های برتر پذیرش شده و توانسته است در مسابقات جهانی مخترعان و نوآوران ترکیه که توسط وزارت علوم و تحقیقات این کشور […]

به نقل گلچین نیوز :

امیر عباس محمدی کوشکی در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح فرمول موفقیت ژنتیکی که توسط آرین اکبری ایجاد شده پرداخت و اظهار کرد: این فرمول به عنوان طرح‌های برتر پذیرش شده و توانسته است در مسابقات جهانی مخترعان و نوآوران ترکیه که توسط وزارت علوم و تحقیقات این کشور به همراه ریاست جمهوری ترکیه، سازمان مالکیت فکری جهانی wipo و فدراسیون مخترعین جهانی سوئیس برگزار می‌شود، مدال برتر را اخذ کند.

سرپرست تیم اختراعات ایران با تاکید بر اینکه این طرح تنها طرح ژنتیکی مسابقات بود، گفت: طرح فرمول ژنتیک، در واقع یک رابطه منطقی از تأثیر ژنتیک در صفات مختلف و همچنین تأثیر تلاش است؛ در واقع طبق این فرمول جدال بین طرفداران جبر و اختیار پایان می‌یابد.

وی افزود: به وسیله این فرمول درک می‌کنید که استعداد ژنتیکی بسته به نوع صفت تأثیر متفاوتی دارد و با تعیین میزان تلاش می‌توانید جایگاه خود را از نظر پیشرفت در آینده بسنجید.

محمدی کوشکی تصریح کرد: به عنوان مثال می‌توان به افراد گفت که با این میزان استعدادی که در یک صفت مشخص دارند، اگر یک مقدار مشخص تمرین کنید، در ١٠ سال آینده به این مقدار (عددی بین صفر تا ١٠٠) از پیشرفت می‌رسند؛ به این ترتیب فرد می‌تواند انتخاب کند که وارد رشته مورد نظر شود و پیشرفت خود را در آینده بسنجد.

این مخترع اسفراینی ادامه داد: میزان ژنتیکی بودن هر صفت (سهم ژنتیک در تعیین هر صفت) را توارث پذیری می‌گویند که اطلاعات آنها از طریق مطالعات QTL (صفت کمی) و ابزارها و تحقیقاتی نظیر WGA ( بازسازی توالی دی ان اِی) بدست می‌آید.

وی توضیح داد: در این فرمول چندین پارامتر از جمله ضریب تلاش COE از حاصل ضرب EU در ER (واحد تلاش EU در نقش محیط ER )، ضریب تغییر COC که جمع بین COE با حاصل ضرب APG در توارث پذیری h۲، درجه موفقیت DOS که حاصل جمع موفقیت فعلی فرد CS در بقیه موارد است، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

سرپرست تیم اختراعات ایران عنوان کرد: در این بخش یک جز دیگر به نام (RFE) نیز تعیین شد که میزان فاصله هر فرد را تا نهایت پیشرفت در آن موضوع نشان می‌دهد.

ژن یا تلاش؛ کدامیک عامل موفقیت هستند؟

وی افزود: با استفاده از این روش نوآورانه افراد می‌دانند تلاش و ژن‌های آنها چه تأثیری در هر کدام از زمینه‌های زندگی یشان دارد. یک فرد با استعداد معمولی در خوانندگی می‌داند که در زمینه خوانندگی هرگز وارد نشود، زیرا با نهایت تلاش هم نتیجه‌ای نمی‌گیرد؛ ولی با استعداد معمولی می‌تواند وارد ریاضی شود. همه اینها به توارث پذیری مربوط است.

محمدی بیان داشت: در گذشته اختلاف بر سر دو نظریه بود؛ برخی می‌گفتند افراد با تلاش به همه چیز می‌رسند و برخی معتقد بودند ژن‌ها عامل اصلی موفقیت شما هستند؛ ولی طبق این فرمول حرف هر دو گروه هم درست و هم غلط است. در واقع وقتی توارث پذیری در صفتی بالا باشد حرف گروه دوم درست و اگر توارث پذیری کم باشد حرف گروه اول درست تر است؛ با عدد گذاری در این فرمول نقش هر یک از موارد در پیشرفت آینده خود را خواهید دید.

سرپرست تیم اختراعات ایران تاکید کرد: این فرمول برای نخستین بار در جهان توسط آرین اکبری کشف و در سازمان مالکیت فکری جهانی wipo در حال ثبت جهانی از ایران است که ۷۰ درصد این مسیر جلو رفته است.

وی افزود: همچنین آرین اکبری در حال پیگیری برای معرفی این فرمول به جهان است و با این فرمول اتفاقات بسیار خوبی در جهان رخ می‌دهد که باید بیشتر مورد توجه رسانه‌ها و سازمان‌های ملی و جهانی قرار گیرد.

محمدی گفت: فرمول موفقیت ژنتیکی آرین اکبری توانسته در بازار جهانی نوآوری سازمان ملل متحد از چندین سازمان جهانی و امریکایی تاییدیه بگیرید و روی سایت این پلتفرم چاپ شده است.

سرپرست تیم اختراعات ایران در انتها گفت: این فرمول به همراه چند طرح دیگر برای نخستین بار از ایران موفق به جذب سرمایه به دلار شده که در زمانی دیگر به صورت رسمی خبر آن منتشر می‌شود.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز