به نقل گلچین نیوز : جمشیدزاده از اهدای ۵ سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند و ۲۵۰ سبد غذایی بین اقشار محروم چرداول خبر داد. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


جمشیدزاده از اهدای ۵ سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند و ۲۵۰ سبد غذایی بین اقشار محروم چرداول خبر داد.


خبرگزاری گلچین نیوز