به نقل گلچین نیوز : فرمانده کل ارتش امیر سرتیپ رضا خرم‌طوسی را به سمت فرمانده قرارگاه اقتصاد مقاومتی ارتش و مهندس جعفر آقایی را به عنوان مدیر عامل بنیاد تعاون ارتش منصوب کرد. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


فرمانده کل ارتش امیر سرتیپ رضا خرم‌طوسی را به سمت فرمانده قرارگاه اقتصاد مقاومتی ارتش و مهندس جعفر آقایی را به عنوان مدیر عامل بنیاد تعاون ارتش منصوب کرد.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز