به نقل گلچین نیوز : رئیس جمهور با صدور حکمی، سید حسن هاشمی را برای مدت سه سال به عنوان رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور منصوب کرد. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


رئیس جمهور با صدور حکمی، سید حسن هاشمی را برای مدت سه سال به عنوان رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور منصوب کرد.


خبرگزاری گلچین نیوز