به نقل گلچین نیوز : سردار القاصی مهر با اشاره به اینکه انتخابات یک تکلیف دینی، شرعی است و نقش مهمی در ارتقاء توان امنیت کشور دارد، گفت: امنیت و سلامت انتخابات بعنوان یک پدیدملی، مهمترین ماموریت پلیس است. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


سردار القاصی مهر با اشاره به اینکه انتخابات یک تکلیف دینی، شرعی است و نقش مهمی در ارتقاء توان امنیت کشور دارد، گفت: امنیت و سلامت انتخابات بعنوان یک پدیدملی، مهمترین ماموریت پلیس است.


خبرگزاری گلچین نیوز