به نقل گلچین نیوز : حجت الاسلام شیرازی گفت: امام خمینی (ره) اعتماد به وعده الهی و با کمک ملت که به خدا ایمان داشت پیروز شد. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


حجت الاسلام شیرازی گفت: امام خمینی (ره) اعتماد به وعده الهی و با کمک ملت که به خدا ایمان داشت پیروز شد.


خبرگزاری گلچین نیوز