به نقل گلچین نیوز : ۱۷۰ بسته افطاری ساده و ۸۰۰ پرس غذای گرم به نیابت از سردار دل‌ها و ۲۰۰۰ شهید استان خراسان جنوبی، بین نیازمندان مناطق کم برخوردار شهرستان بیرجند توزیع شد. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


۱۷۰ بسته افطاری ساده و ۸۰۰ پرس غذای گرم به نیابت از سردار دل‌ها و ۲۰۰۰ شهید استان خراسان جنوبی، بین نیازمندان مناطق کم برخوردار شهرستان بیرجند توزیع شد.


خبرگزاری گلچین نیوز