به نقل گلچین نیوز : وزیر بهداشت گفت: در یک سال گذشته میزان تخت‌های آی. سی. یو به دو برابر افزایش یافته است و تا پایان مرداد ۱۴هزار تخت به بیمارستان‌های کشور افزوده می‌شود. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


وزیر بهداشت گفت: در یک سال گذشته میزان تخت‌های آی. سی. یو به دو برابر افزایش یافته است و تا پایان مرداد ۱۴هزار تخت به بیمارستان‌های کشور افزوده می‌شود.


خبرگزاری گلچین نیوز