به نقل گلچین نیوز : معاون طرح و توسعه منابع آبی شرکت آب منطقه‌ای یزد از تکمیل مخزن ۲۰ هزار متر مکعبی مروَر و افزایش حجم ذخیره آب شهر‌های میبد، اردکان و یزد خبر داد. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


معاون طرح و توسعه منابع آبی شرکت آب منطقه‌ای یزد از تکمیل مخزن ۲۰ هزار متر مکعبی مروَر و افزایش حجم ذخیره آب شهر‌های میبد، اردکان و یزد خبر داد.


خبرگزاری گلچین نیوز