به نقل گلچین نیوز : در پنجمین روز از هفته دولت هفت طرح شرکت توزیع برق هرمزگان در شهرستان بندرعباس به بهره برداری رسید. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


در پنجمین روز از هفته دولت هفت طرح شرکت توزیع برق هرمزگان در شهرستان بندرعباس به بهره برداری رسید.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز