به نقل گلچین نیوز : آئین افتتاح بزرگترین مرکز واکسیناسیون کشور و رونمایی از اولین ناوگان سیار واکسیناسیون شهری در مشهد برگزار شد. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


آئین افتتاح بزرگترین مرکز واکسیناسیون کشور و رونمایی از اولین ناوگان سیار واکسیناسیون شهری در مشهد برگزار شد.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز