به نقل گلچین نیوز : آخرین مهلت شکایت نامزد‌های احراز صلاحیت نشده انتخابات شورا‌های شهر و روستا ۶ و ۷ خرداد اعلام شد. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


آخرین مهلت شکایت نامزد‌های احراز صلاحیت نشده انتخابات شورا‌های شهر و روستا ۶ و ۷ خرداد اعلام شد.


خبرگزاری گلچین نیوز