به نقل گلچین نیوز : نیرو‌های ستادی مرکز بهداشت شهرستان مارگون در مرکز این شهرستان مستقر می‌شوند. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


نیرو‌های ستادی مرکز بهداشت شهرستان مارگون در مرکز این شهرستان مستقر می‌شوند.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز