به نقل گلچین نیوز : ناوشکن جمهوری اسلامی ایران سهند برای شرکت در رژه نیروی دریایی روسیه وارد سنت پترزبورگ شد. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


ناوشکن جمهوری اسلامی ایران سهند برای شرکت در رژه نیروی دریایی روسیه وارد سنت پترزبورگ شد.


خبرگزاری گلچین نیوز