به نقل گلچین نیوز : سردار القاصی مهر گفت: پشتیبانی‌های دستگاه قضایی و همکاری و همراهی‌های خوب مردمی نقش تاثیرگذاری در پیشبرد اهداف نیروی انتظامی در استان داشته است. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


سردار القاصی مهر گفت: پشتیبانی‌های دستگاه قضایی و همکاری و همراهی‌های خوب مردمی نقش تاثیرگذاری در پیشبرد اهداف نیروی انتظامی در استان داشته است.


خبرگزاری گلچین نیوز