به نقل گلچین نیوز : رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: متوسط استفاده از سموم برای تولید محصولات کشاورزی در این استان کمتر از میزان کشوری است که نشان دهنده سلامت بهتر تولیدات استان می‌باشد. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: متوسط استفاده از سموم برای تولید محصولات کشاورزی در این استان کمتر از میزان کشوری است که نشان دهنده سلامت بهتر تولیدات استان می‌باشد.


خبرگزاری گلچین نیوز