به نقل گلچین نیوز : کاروان خدام امام رضا (ع) باسفر به استان مرکزی در نقاط مختلف استان حضور یافتند. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


کاروان خدام امام رضا (ع) باسفر به استان مرکزی در نقاط مختلف استان حضور یافتند.


خبرگزاری گلچین نیوز