به نقل گلچین نیوز : مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد گفت: نخستین محموله مونو اتیلن گلایکول از بندر امیرآباد به مقصد روسیه ارسال شد. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد گفت: نخستین محموله مونو اتیلن گلایکول از بندر امیرآباد به مقصد روسیه ارسال شد.


خبرگزاری گلچین نیوز