به نقل گلچین نیوز : مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان گفت: ارتقای فرهنگ مطالعه پیش‌نیاز توسعه فرهنگی و تحقق پیشرفت همه جانبه است. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان گفت: ارتقای فرهنگ مطالعه پیش‌نیاز توسعه فرهنگی و تحقق پیشرفت همه جانبه است.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز