به نقل گلچین نیوز : تکنسین‌های اورژانس جویبار که برای خدمات رسانی به یک بیمار اعزام شده بودند، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


تکنسین‌های اورژانس جویبار که برای خدمات رسانی به یک بیمار اعزام شده بودند، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.


خبرگزاری گلچین نیوز