به نقل گلچین نیوز : رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: ویروس کرونا ۵ خانواده کهگیلویه بویراحمدی دیگر را عزادار کرد. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: ویروس کرونا ۵ خانواده کهگیلویه بویراحمدی دیگر را عزادار کرد.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز