به نقل گلچین نیوز : محبی از اختصاص ۷۰میلیارد ریال برای اجرای طرح هادی در روستا‌های شمالی ایلام خبر داد. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


محبی از اختصاص ۷۰میلیارد ریال برای اجرای طرح هادی در روستا‌های شمالی ایلام خبر داد.


خبرگزاری گلچین نیوز