به نقل گلچین نیوز : شنبه زاده از اختصاص اعتبار برای انجام مطالعه و پژوهش شهر تاریخی سیروان واقع در روستای سرابکلان خبر داد. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


شنبه زاده از اختصاص اعتبار برای انجام مطالعه و پژوهش شهر تاریخی سیروان واقع در روستای سرابکلان خبر داد.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز