به نقل گلچین نیوز : پورنجف گفت:در ماه مبارک رمضان طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی برفراورده‌های خام دامی اجرا گردید. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


پورنجف گفت:در ماه مبارک رمضان طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی برفراورده‌های خام دامی اجرا گردید.


خبرگزاری گلچین نیوز