به نقل گلچین نیوز : دستگاه قضایی مازندران برای حمایت از اشتغال، عرصه، اعیانی و تجهیزات شرکت‌های ورشکسته را که قابلیت بهره‌برداری دارند اجاره می‌دهد. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


دستگاه قضایی مازندران برای حمایت از اشتغال، عرصه، اعیانی و تجهیزات شرکت‌های ورشکسته را که قابلیت بهره‌برداری دارند اجاره می‌دهد.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز